Thumb NT #17-3724 - Natural Transparent Satin
Thumb NT #17-3724 - Natural Transparent Satin
Thumb NT #17-3724 - 1" Black Walnut Burl Top
Thumb NT #17-3724 - 1" Black Walnut Burl Top
Thumb NT #17-3724 - Matched Headstock
Thumb NT #17-3724 - Matched Headstock
Thumb NT #17-3724 - Spiral Inlays
Thumb NT #17-3724 - Spiral Inlays
Thumb NT #17-3724 - Wenge Neck and Bubinga Pommele Back
Thumb NT #17-3724 - Wenge Neck and Bubinga Pommele Back
stop
start